Завдання: Підвищення самооцінки, ставлення суб'єкта до самого себе як носія певних властивостей і позитивних рис. Підвищення рівня міжособистісної атракції (симпатії).  Формування дружнього, згуртованого колективу через активізацію ціннісних орієнтацій кожного члена;  Формування та розвиток комунікативних навичок;  Розвиток культури спілкування; Формування в молоді почуття власної цінності, позитивного ставлення до життя, усвідомлення доцільності свого існування;  Виховання здатності долати неприємні почуття й невпевненість;  Формування емпатії; Розвиток власної ініціативи у вирішенні будь-якого завдання; Формування дружніх зв'язків, навичок самоконтролю;  Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій.

Для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Напрям підготовки 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність 222 «Медицина»